tahtia

-Toiminnanohjausta  

voidaan täydentää useilla eri moduuleilla, jotka tukevat yrityksenne toimintaa. Kaikki moduulit toimivat osana yhtenäistä TAHTI - tuoteperhettä.


Materiaalihallinto

on TAHTI -tuoteperheeseen kuuluva monitoimiohjelmisto, jolla voi kätevästi hoitaa niin tilausten käsittelyn, myynnin, laskutuksen, tilastoinnin kuin varastoseurannan ja materiaalien hallinnan. Järjestelmä on toteutettu monivarastojärjestelmänä kattaen myös usean toimipaikan toiminnot. Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden seuraaminen on helppoa reseptiikan avulla, joka vähentää varaston saldoa käytön mukaan. Eräseurannan avulla on helppo seurata valmiita tuotteita tai valmistuksessa käytettyjä raaka-aineita. Lisäksi moduuli pitää sisällään monipuoliset raportointiominaisuudet. Raportteja voidaan ottaa sekä paperi- että Excel–yhteensopivassa taulukkomuodossa. Raportit, mm. myynnin lähetteet voidaan lähettää myös sähköpostilla eri toimipaikoille. 

Laskunkierto

on selkeä ratkaisu laskujen sähköiseen käsittelyyn. Tämä on tärkeä osa yrityksen talouden- ja toiminnanohjauksesta. Laskut voidaan noutaa pankista, operaattorilta Finvoice –muotoisena tai scannata järjestelmään. Laskut on vapaasti määritettävissä ryhmille tai käyttäjille hyväksyttäviksi. Laskun käsittelyssä eritellään sen tarkastajat ja hyväksyjät. He saavat sähköpostilla ilmoituksen käsittelyyn tulleista uusista laskuista. Kuvat voivat olla Pdf- tai Finvoice-muodossa. Laskulle on mahdollista liittää Word-dokumentteja tai kommentteja. Ohjelmaan voidaan liittää myös sopimus- ja tilauskäsittelyosiot ja laskujen arkistointi.

Lataa esite (Koko: 214kt)


Työajanseuranta

on nopea ja helppokäyttöinen, jolla voidaan kirjata tunti-ilmoituksia ja saada niistä monipuoliset raportit. Erilaisten valikoiden ja selailun avulla on käyttö tehty hyvin helpoksi ja tehokkaaksi. Käyttöoikeuksien määrittely on selkeää, käyttäjille voidaan määritellä eritasoisia käyttäjäoikeuksia. Tunti-ilmoitukset voidaan hyväksyttää esimiehellä. Laajan raportoinnin avulla saadaan mm. tehdyt tunnit työlajeittain sekä kustannuspaikoittain jaoteltuna. Työnumeron käyttö mahdollistaa projektikohtaisen seurannan. Voidaan käyttää itsenäisenä moduulina tai osana TAHTI – tuoteperhettä, jolloin tehdyistä ilmoituksista saadaan automaattisesti tapahtumia esim. palkanlaskentaan. Nyt mukana on myös raporttikuutio, jonka avulla tietoja voidaan lajitella ja porautua karkeasta tasosta tarkemmalle tasolle sekä viedä tietoja exceliin.

Lataa esite (Koko: 45kt)


WEB-Tuki (työajanseurannan lisäosa)

Työajanseurantaan saatava nettisivupohjainen lisäosa. Vaatii toimiakseen Työajanseuranta -ohjelmiston.

Lataa esite (Koko 393 kt)


Kustannuslaskenta
 
antaa työkalun yrityksesi tarkan tuloskunnon selvittämiseen. Käytössäsi on tarkat sisäisen laskennan tiedot. Ulkoisen laskennan tuottamaa tietoa voit täydentää omilla sisäisen laskennan vienneillä. Kattavat raportit seurantaa varten, jota voidaan täydentää TAHTI – raporttigeneraattorilla. Kustannukset on mahdollista yksilöidä eri toiminnoille/tuotteille TAHTI – Toimintolaskennan avulla. Analysoivat laskelmat auttavat yritysjohtoa päätöksenteossa ja päivittäisessä johtamisessa – tekemään oikeita johtopäätöksiä yrityksen menestymiseksi.

Lataa esite (Koko: 220kt)


Raporttigeneraattorin

avulla yritys saa käyttöönsä juuri oman liiketoiminnan ohjaamiseen tarvitsemansa raportit. Se mahdollistaa asiakkaan määrittämien raporttien toteuttamisen yhdistelemällä ja vertaamalla haluttuja tietoja sellaisenaan tai laskennallisesti muutettuna. Raporttiin on mahdollista saada budjetit, toteumat sekä edelliseltä että kuluvalta vuodelta pohjaksi, joiden avulla halutut laskennat suoritetaan. Samoilla määrityksellä voidaan tehdä useita raportteja eri laskentatasoilla tilikohtaisesti tai lyhyempänä tiliryhmäkohtaisesti. Raportit on tehtävissä erikseen Excel-muotoon tai avattavissa taulukoksi ruudulle, josta on mahdollisuus porautua syvemmälle tietoon aina kirjanpito tapahtumaan tai scannattuun laskuun asti (vaatii TAHTI - Laskunkierron).


Toimintolaskenta

on tarkempaan toimintokohtaiseen laskentaan. Kun halutaan tietyn kohteen tarkkoja laskelmia. Lähtötiedot laskennalle saadaan kustannuslaskennasta tulevien vientien synnyttämistä tuotoista ja kustannuksista. Määritettyjen jakoperusteiden eli ajureiden mukaisesti lähtötiedot vyörytetään halutuille loppulaskentapaikoille. Perusraportointia täydentää järjestelmään sisältyvä raporttigeneraattori, jolla saadaan raportteihin esim. suoritemääriin perustuvat yksikkökustannukset.

Lataa esite (Koko: 229kt)


Budjetointi

on työkalu kustannustili ja –paikkakohtaiseen budjetointiin ja seurantaan. Se tuottaa vertailutiedot kirjanpidon ja kustannuslaskennan eri raportteihin, joissa verrataan toteutumaa budjettiin. Kuluvan vuoden toteutuneet saldot ja tapahtumat ovat apuna seuraavan kauden budjetin teossa. Budjettilukujen erittely ja myös määriin perustuva budjetti on mahdollista. Budjetista voi tulostaa tuloslaskelmia eri tasoilla mm. kustannuspaikka-,osastokohtaisia sekä vertailuraportteja toteutuneisiin.

Lataa esite (Koko: 229kt)


Matkalasku

on luotu helpottamaan paljon työssään matkustelevien ihmisten elämää. Sillä luot ja hallitset matkalaskuja tehokkaasti. Uusia ja vanhoja laskujasi voit selailla eri hakuehdoin. Liitteiden hallinta on sujuvaa, koska voit liittää laskuihin mukaan sekä sähköisiä että paperisia liitteitä.

Lataa esite (Koko: 26kt)