Raaka-aineen käyttötarkkailu

–ohjelmisto on työkalu raaka-aineenkäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja tiedonkeruun hallintaan. Tähän kuuluu kiinteänä osana pakkaustarvikevarasto, liittymät automaatioon, liittymät laboratorioon, jätevesitarkkailu, hälytys- ja häiriökäsittelyt ja liittymät hallinnon järjestelmiin.

Lataa esite (Koko: 108kt)


Tarve- ja standardilaskenta

on työkalu tuotannon kustannusten seurantaan. Reseptiikan avulla voidaan suorittaa laskentaa tuotteen hinnan määrittämisen tueksi. Tuotannon seuranta tapahtuu vertaamalla valmistussuunnitelmista ja resepteistä laskettua komponenttien teoreettista kulutusta ja tuotteiden valmistusta toteutuneisiin lukuihin. Tuotteiden tekemiseen tarvittavat komponentit ja niiden määrät saadaan selville purkamalla valmistussuunnitelmat tarveluetteloksi. Monipuoliset raportit saadaan sekä paperimuodossa että Excel–yhteensopivassa taulukkomuodossa. Järjestelmässä on rajapinnat laskennassa tarvittavien tietojen tuomiseksi myös muista järjestelmistä.


Materiaalihallinto

on TAHTI -tuoteperheeseen kuuluva monitoimiohjelmisto, jolla voi kätevästi hoitaa niin tilausten käsittelyn, myynnin, laskutuksen, tilastoinnin kuin varastoseurannan ja materiaalien hallinnan. Järjestelmä on toteutettu monivarastojärjestelmänä kattaen myös usean toimipaikan toiminnot. Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden seuraaminen on helppoa reseptiikan avulla, joka vähentää varaston saldoa käytön mukaan. Eräseurannan avulla on helppo seurata valmiita tuotteita tai valmistuksessa käytettyjä raaka-aineita. Lisäksi moduuli pitää sisällään monipuoliset raportointiominaisuudet. Raportteja voidaan ottaa sekä paperi- että Excel–yhteensopivassa taulukkomuodossa. Raportit, mm. myynnin lähetteet voidaan lähettää myös sähköpostilla eri toimipaikoille.

Lataa esite (Koko: 45kt)


Tilaustenkäsittely ja laskutus

Tilaustenkäsittely sisältää asiakaskohtaiset viikkotilaukset, jotka voidaan ottaa pohjaksi muodostettaessa päivittäisiä tilausrivejä. Tilauksia voidaan muutella, lisätä ja poistaa tarpeen mukaan. Toimitusmyynnin lisäksi on mahdollista käyttää noutomyynti-toimintoa. Hinnoittelussa voidaan määritellä tuotteille erilaisia hintoja eri aikaväleille, asiakkaan tiedoista ja tuotteen tiedoista riippuen. Tilauksista saadaan muodostettua kuormakirjaehdotelmat keräilyä varten ja kuormakirjat varsinaista toimitusta varten. Reittikäsittelyssä voi muodostaa toimitusreittejä ja ajoeriä. Raportoinnista saadaan monipuolista tietoa mm. tilauksista ja niiden tilasta. Tilaustenkäsittelyä voidaan suorittaa monessa toimipisteessä ja laskutus järjestää keskitetysti yhteen paikkaan. Laskutus sisältää pientoimituslisän laskemisen ja määrä-alennus käsittelyn. Laskut voivat olla suoria tai kautta- ja koontilaskuja. Laskutus tuottaa tiedon kirjanpitoon ja myyntireskontraan laskujen suoritusten seuraamista varten. Tilastoinnista saadaan monipuoliset raportit myynnin kehityksen vertailuun.


Tuottajatilitys

Ohjelmisto on tarkoitettu yrityksille, jotka ostavat tuotteita tuottajilta ja tilittävät heille toimituksista sopimusten mukaisen euromäärän.

Lataa esite (Koko: 66kt)


Meijeriteollisuus

Ohjelmat toimivat yhteen integroituna tai erillisinä moduuleina.

Maidontilitys–ohjelmistolla hallinnoidaan tietoa jonka perusteella meijeri tilittää tuottajalle häneltä sinne saadusta maidosta. Sisältää tarvittavat tiedot maidon hinnan määrittämiseen sekä maksujen, vähennysten ja hyvitysten käsittelyn. Manuaalisen tallennusmahdollisuuksien lisäksi tietoa on mahdollista saadaan suoraan maidon keräilyjärjestelmästä (DME), Tuottajalaboratoriosta ja Myyntijärjestelmästä. Liittymät pankkeihin ja muihin sähköistä materiaalia vastaanottaviin ja tarjoaviin tahoihin on olemassa.

Jäsenrekisteri –ohjelmistolla hallinnoidaan tuottajien osuusmaksuja, tuottaja- ja alv-lainoja.

Julkaisujärjestelmä -ohjelman avulla meijeri voi ylläpitää tuottajille tarkoitettua extranet sivustoa. Sivuston kautta voidan helposti jaella kuukausikirjeitä ja muita tuottajille kohdistettuja tiedotteita. Tämä on myös mainio paikka ylläpitää ja jaella meijerin laatukäsikirjaa.

Tuottajanetti –ohjelmiston avulla meijerillä on mahdollista tarjota tuottajille maidontilitykseen liittyviä tietoja internet:n kautta katsottavaksi. Koetulos- ja maidontilitystiedot ovat tuottajan luettavissa jo samana päivänä kuin ovat valmistuneet. Monipuolisen tilastografiikan kautta tuottajat voivat vertailla omia maidontilitykseen liittyviä tietojaan meijerin keskiarvoisiin tietoihin ja seurata kehitystä vertaillen edellisiin tilityskausiin. Tiedot päivittyvät automaatisesti Datala Oy:n maidontilitysohjelmistosta.

Nettikauppa –ohjelmiston avulla meijerillä on mahdollista tarjota tuottajille keino tilata tuotteita meijeriltä internet:n välityksellä. Tilaukset tulevat sähköisessä muodossa myyntijärjestelmään.

Tuottajamyynti- ja varastojärjestelmällä hoidetaan myyntiä, laskutusta, tilastointia ja varastoseurantaa. Järjestelmässä on rajapinta Valion Mot-verkostojakelujärjestelmään ja Datalan nettikauppaan.

Tuottajalaboratorio –ohjelmistolla hallitaan tuottaja- ja karjakohtaisia maitonäytteiden analysointituloksia. Tuloksia on mahdollista tallentaa manuaalisesti tai lukea ne suoraan analysaattoreilta. Tuloksista saadaan monipuoliset raportit sekä kirjeet tuottajille. Tuotettu tieto voidaan esittää myös Tuottajanet:n kautta.