tahtia

-Toiminnanohjausjärjestelmän yleiskuvaus

TAHTI – toiminnanohjausjärjestelmä on kattava kotimainen ohjelmistokokonaisuus kaiken kokoisille yrityksille. Kirjanpito-, ostoreskontra-, palkanlaskenta-, myyntireskontra- ja laskutusohjelmistoista voidaan muodostaa yritykselle tarvittava ohjelmistokokonaisuus. Toimiva kokonaisuus voidaan rakentaa myös asiakkaan tarpeiden mukaan eri moduuleista. Järjestelmä on toteutettu nykyaikaisilla välineillä ja se sisältää oman nopean ja joustavan tietokannan. Ohjelmistot on suojattu käyttöoikeustarkistuksilla. Raportit ovat selattavissa näytöllä ja tulostettavissa erityyppisiin tiedostoihin, sähköpostiin tai valitulle kirjoittimelle. Ohjelmisto on otettavissa käyttöön helposti ja nopeasti. TAHTI-toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan hallita kattavasti yrityksen taloushallinto, materiaali-, tuotanto- ja palveluprosessit. Ohjelmien käyttö on mahdollista myös moniyritysympäristössä.


Kirjanpito

on normaali kahdenkertainen kirjanpito ja se soveltuu erilaisille kirjanpitovelvollisille. Kirjausnäyttö on helppokäyttöinen ja havainnollinen. Kirjanpito-ohjelma laskee ja tulostaa tuloslaskelman, taseen, päiväkirjan, pääkirjan ja ALV-laskelman sekä muodostaa tarpeelliset tilinpäätösasiakirjat. Verottajaa varten on konekielinen kk-valvontailmoitus ja aineiston pudotus heidän pyytämää tarkastusta varten. Kirjanpito pitää sisällään yleisimmät tilikarttamallit ja niiden muokkaaminen yrityksen tarpeiden mukaan on vaivatonta.


Ostoreskontran

 avulla yrityksen maksujen kirjaaminen ja seuranta on nopeaa ja joustavaa. Ohjelmaan syötetään kaikki saapuvat laskut ja suoritetaan niiden kirjanpitotiliöinti, jolloin aineisto on valmista kirjanpitoon. Ostoreskontran maksuluettelosta voidaan valita maksettavat kotimaan ja/tai ulkomaan laskut ja siirtää ne pankkiyhteysohjelmalle, joka lähettää ne pankkiin. TAHTI – ohjelmisto on yhteensopiva kaikkien yleisten pankkiyhteysohjelmien kanssa. Yrityksellä on aina käytössään ajan tasalla oleva tieto maksutilanteesta ja myös kattava raportointi tukee tilanteen seurantaa. Perusversio on myös laajennettavissa TAHTI-Laskunkierrolla.


 

Myyntireskontra

avulla seurataan selkeästi laskutustilannetta. Ohjelmaan kirjataan asiakkaiden maksusuoritukset, sen kautta nähdään myyntisaamiset, lähetetään maksumuistutukset ja laaditaan korkolaskut. Maksusuoritukset voidaan kirjata käsin tai suoritukset voidaan lukea sähköisesti, pankkiyhteysohjelmiston hakemasta viiteaineistosta. Liitännät TAHTI-Materiaalihallinnon laskutuksesta sekä TAHTI-Laskutuksesta.


Laskutuksella

hoidetaan yksittäisten laskujen kirjoitus. Laskujen kirjoituksessa hyödynnetään asiakasrekisteriä, lisäksi voidaan hyödyntää myös omaa tuoterekisteriä. Laskut tallentuvat arkistoon, josta saadaan edellinen lasku pohjaksi uudelle laskulle, jolloin ei tarvitse kirjoittaa koko laskua uudestaan, vaan muuttaa haluttuja kohtia. Lasku voidaan tulostaa yrityksen logolla varustettuna tekstimuotoisena tai FINVOICE-laskuna. Tulostettu lasku lisätään automaattisesti sähköiseen laskuarkistoon, josta laskuja voidaan katsella ilman mappien selaamista. Laskun tiedot siirtyvät myös automaattisesti myyntireskontraan. Kirjanpitoa varten saadaan laskutuspäiväkohtainen yhteenveto.