Julkaisujärjestelmä k_summa

Teemme avoimia tai rajoitetun pääsyn (käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja) www-sivustoja, käyttäen Joomla!-julkaisujärjestelmää.

Joomla on monipuolinen ja pelkällä internet-selaimella käytettävä julkaisujärjestelmä, jonka avulla voi lisätä ja päivittää internet-sivujen sisältöä itsenäisesti ilman mitään ulkopuolista apua.

Voimme siirtää asiakkaan omat dokumentit ja kuvat sivuston pohjaksi, jonka jälkeen opastamme, miten asiakas voi tämän jälkeen itse ylläpitää tietoja. Tarvittaessa annamme käyttötukea ja autamme suoraan sivuston ylläpidossa. Voimme suorittaa myös valokuvauksia. Pystymme myös huolehtimaan sivuston päivittämisestä asiakkaan puolesta, asiakkaan toimittamalla materiaalilla.

Myös omat internetsivumme on tehty ja ylläpidetään Joomlalla.

Tietoa palvelimista

Julkaisujärjestelmä on asennettu Datala Oy:n hallinnoimalle internet-palvelimelle. Internetpalvelin on suomalaisen palveluntarjoajan ja sijoitettu varmennettuun, palvelimia varten suunniteltuun turvalliseen palvelinkeskukseen, joka sijaitsee Suomessa pääkaupunkiseudulla. Käytössä on valokuituyhteydet kolmen operaattorin runkoverkkoon ruuhkattoman ja katkeamattoman palvelun varmistamiseksi. Yhteydet on varmistettu toisistaan riippumattomien verkkoyhteyksien avulla.

Asiakkaitten tiedostot varmistetaan säännöllisesti kahteen fyysisesti eri palvelintilassa sijaitsevaan varmistusyksikköön. Tilat täyttävät Viestintäviraston laitetiloille asetetut vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003, "Tärkeät tilat").

k_kassa k_numero k_silma