Sovelluspalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta käyttää Datala Oy:n sovelluksia suoraan sovelluspalvelimeltamme. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa palvelinlaitteistoa, sisäverkkoa tai halua ylläpitää niitä, tämä on varteenotettava vaihtoehto. Me pidämme huolen palvelinalustamme toimivuudesta ja varmistuksista. Asiakas tarvitsee vain Windows-pohjaisen työaseman ja internet-yhteyden.

SAAS

Tietoa palvelimista

Sovelluspalvelimet ovat Datala Oy:n hallinnoimia. Palvelimet ovat sijoitettu varmennettuun, palvelimia varten suunniteltuun turvalliseen palvelinkeskukseen, joka sijaitsee Suomessa pääkaupunkiseudulla. Käytössä on valokuituyhteydet kolmen operaattorin runkoverkkoon ruuhkattoman ja katkeamattoman palvelun varmistamiseksi. Yhteydet on varmistettu toisistaan riippumattomien verkkoyhteyksien avulla.

Asiakkaitten tiedostot varmistetaan säännöllisesti kahteen fyysisesti eri palvelintilassa sijaitsevaan varmistusyksikköön. Tilat täyttävät Viestintäviraston laitetiloille asetetut vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003, "Tärkeät tilat").

k_kassa k_numero k_silma